Søke helse- og omsorgstjenester til personer under 20 år

Søke helse- og omsorgstjenester til personer under 20 år

Kort fortalt

  • Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer under 20 år.
  • Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene.

 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester med veileder

Veiledning

Ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp til søknaden.

Sentralbord, Forvaltning og Koordinering:
408 05 820 (mandag - fredag 10.00 - 14.00)

 

Se våre tjenester her
 

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.
 

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker fra du mottar vedtaket.

I klagen må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret på. 

Din saksbehandler i TFF kan gi veiledning dersom du ønsker det.

Du må sende klagen til TFF, som som  vurderer klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.  

Ønsker du å klage på måten tjenesten blir utført på henvender du deg til leder for enheten som du mottar tjenestene fra.

Det er pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Klageskjema

Her finner du oss

Til toppen