Søke helse- og omsorgstjenester til personer over 20 år

Søke helse- og omsorgstjenester til personer over 20 år

Kort fortalt

  • Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 20 år.
  • Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene.

 

Informasjon om tjenestene

Viktig å vite når du søker helse- og omsorgstjenester (PDF, 9 MB)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp til søknaden.

Telefon: 33 34 87 30 (Telefontid mandag-fredag: kl. 10.00 - 14.00)
 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

 

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.
 

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. 

Klagen skal sendes til Tildelingskontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til statsforvalteren eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse.

Klageskjema

 
Til toppen