Vakttelefoner for helse- og omsorgstjenester

Vakttelefoner for helse- og omsorgstjenester

Vakttelefoner brukes etter kl 16.00 når for eksempel bruker trenger akutt hjelp, skal gi en viktig beskjed eller trenger hjelp til trygghetsalarmen.

 

Vakttelefoner for hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Vakttelefon for Hjemmetjenesten i Tønsberg
Soner og steder Døgnåpen vakttelefon
Sone 1, Træleborg 958 39 810
Sone 2, Sem 958 39 820
Sone 4, Solvang 958 39 840
Sone 6, Søndre Slagen 958 39 860
Sone 7 Tolvsrød 993 39 870
Sone 8 Klokkeråsen 958 39 880
Hjemmehjelp i Re 469 04 000
Hjemmesykepleien i Re 469 04 000

Sykehjemmene

Vakttelefoner for sykehjemmene
Sykehjem Døgnåpen vakttelefon
Eik 415 29 246
Nes 911 47 124
Træleborg  
1. etg korttid 954 23 955
2. etg langtid 918 85 870
Fagertun 481 70 264
Avdeling A 475 12 673
Re helsehus
Institusjonsomsorg 1 409 17 936
Institusjonsomsorg 2 409 17 937
Demens omsorg 1 409 17 934
Demens omsorg 2 409 17 935

 

Til toppen