Tilrettelagte badeplasser

Tilrettelagte badeplasser

Kort fortalt

  • I Tønsberg kommune er det mange fine tilrettelagte badeplasser, både i sjø og i ferskvann.
  • I kartet under ser du hvor de ulike badeplassene er. Du kan trykke på badesymbolene for å få kort informasjon om hver badeplass. Utfyllende informasjon om hver badeplass finner du under kartet.
  • Bading er også tillatt andre steder i utmark, altså i områder uten umiddelbar nærhet til bebodd hus eller hytte eller utenfor dyrket mark.

Badevannskvalitet og temperatur

Badeplasser

Til toppen