Kulturminner

Kulturminner

Kort fortalt

  • Kulturminner er fysiske spor etter fortidens mennesker.
  • I Tønsberg kommune kan man finne mange slike mer eller mindre tydelige spor fra ulike tider, som borganlegg, kirker, bygdeborger, steingjerder og gravhauger.
  • Utbygging eller tiltak i områder hvor det finnes kulturminner reguleres av kulturminneloven og plan- og bygningsloven.

Kulturminner

 

Til toppen