Re middelalderdager

Det blir ingen Re middelalderdager i 2023 men det er planer om at den kommer i 2024.