Musikk & Lek

Musikk & Lek

Gruppetilbud for førskolebarn.

Gruppene er små, fra 10-15 barn, slik at hvert barn blir sett. Vi ønsker å utvikle musikkglede, samspill/samhandling med andre, empati, motorikk, mestring og ikke minst det å bli trygg på seg selv. Lek og lær er et viktig begrep. 

Gruppe 3 år

OBS! Utgår høsten 2021 pga for få søkere. Et tilbud for barn med foresatt eller annen omsorgsperson. Gleden ved å gjøre noe aktivt med en voksenperson er stor. Timene består av gamle og nye barnesanger, rim og regler, lytting, dans/bevegelse, spill på ulike instrumenter, tegning. 

Gruppe 4-5 år

Et tilbud uten deltakelse av foresatt eller annen omsorgsperson. Timene består av gamle og nye barnesanger, sangleker, rim og regler, lytting, dans/bevegelse, spill på ulike instrumenter, tegning, musikkeventyr og dramatisering.

Søk elevplass

 

Timeplan skoleåret 2021-2022

Timeplan for Musikk & Lek
Gruppe Alder Tid Dag Sted Lærer
Musikk & Lek Gruppe 4-5 år 16.10-16.55 Tirsdag Teie Hovedgård Elin Skibakk Høgberg
Musikk & Lek Gruppe 4-5 år 17.05-17.50 Tirsdag Teie Hovedgård Elin Skibakk Høgberg

 

Alle tilbud i kulturskolen

  Følg oss på facebook

Til toppen