Smitteverntiltak for idrett og fritidsaktiviteter

Smitteverntiltak for idrett og fritidsaktiviteter

Tønsberg kommune viderefører i hovedsak dagens smitteverntiltak for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge slik regjeringen anbefaler. Tiltakene varer fra onsdag 20. januar og så lenge det er behov for dem. Situasjonen vurderes fortløpende.

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både inne og ute, fra onsdag 20.januar.
  • Garderober kan brukes, men husk nødvendig avstand. Kontaktpunkter rengjøres mellom ulike gruppers bruk.
  • Dusjanlegg er fortsatt stengt.
  • Kamper, cuper, stevner o.l må fortsatt utsettes.
  • Svømmehallene er åpen for skolesvømming og organisert trening, men holdes fortsatt stengt for publikum.
  • Kulturarrangementer utsettes inntil videre.
  • Voksne kan trene ute med god avstand.
  • Toppidrett anbefales å utsette alt seriespill i ytterligere to uker. Ut over det kommer særforbundene med nærmere beskjeder.

Meld i fra når treningstider og bookinger ikke skal benyttes


Lag og foreninger med deltakere over 19 år

Lag og foreninger med deltakere over 19 år må gi beskjed til booking@tonsberg.kommune.no for å fjerne bookingen slik at man ikke blir fakturert i kommende periode. Dette kan også gjøres selv i bookingprogrammet – www.bookup.no.

Lag og foreninger med deltakere under 20 år

Om lag og foreninger med deltakere under 20 år ikke skal bruke gjeldende treningstid må dette meldes i fra til booking@tonsberg.kommune.no. Dette kan også gjøres selv i bookingprogrammet – www.bookup.no.

 

Renhold

Renhold idrett og kulturanlegg
Tittel Publisert Type
Renhold idrettsanlegg

Renhold for idrettsanlegg

02.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Renhold bruk idrettsanlegg.pdf
Renhold kulturbygg

Renhold ved bruk av kulturbygg

02.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Renhold bruk kulturbygg.pdf
Renhold fjerne klister

Renhold fjerne klister

02.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Renhold fjerne klister.pdf

 

Ved endring i smittesituasjonen vil stenging /avlysning av trening og arrangementer med kort frist kunne bli aktuelt.

Til toppen