Støperiet

Støperiet er et konsertlokale med plass til ca 800 stående publikum. Lokalet er også velegnet for møter og eventer med opp til 400 sitteplasser.

 

 

Leie støperiet

Hvis du ønsker å leie Støperiet, kan du gå til vår bookingside. Der ser du ledige tider og du kan booke ønsket tid.

Klikk her for å leie Støperiet


Se programmet for Støperiet

Du kan følge med på hva som skjer på Støperiet fra vår facebookside

 

 Følg Støperiet på facebook

 

 

 

 

Om Støperiet

Støperiet er en av industrihallene som står igjen etter Kaldnes Mekaniske Verksted ved brygga i Tønsberg. Hallen er  rustet opp til en unik og teknisk god konsertsal og har fått et moderne tilbygg som inneholder kontor, møterom, garderober med mer. Støperiet eies og drives av Tønsberg kommune.

Topp moderne lyd- og lysanlegg

Støperiet er utstyrt med fullverdig og topp moderne lyd- og lysanlegg. Det er også installert projektor og lerret i hallen. 

 

Utleiepriser for 2023

Utleiepriser for 2021
Hva Husleie Leie av teknikk lyd og lys Sum
Event/Fest/Russekro 26.217,- 6.674,- 32.892,-
Riggedag uten bruk av teknikk, lyd og lys for event, fest russekro og åpne kulturarrangementer 4.129,- 4.129,-
Åpne kulturarrangementer 9.777,- 4.129,- 13.906,-
Riggedag og øvelser med bruk av teknikk, lyd og lys for event/fest/russekro og åpne kulturarrangementer 4.129,- 2.058,- 6.188,-
Seminar/arrangementer på dagtid 7.813,- 4.129,- 11.942,-
Riggedag for lokale lag og foreninger uten lyd og lys 2.058,- 2.058,-
Privat fest 13.108,- 4.129,- 17.237,-
Internleie i Tønsberg kommune 4.129,- 2.058,- 6.188,-
Lokale lag, foreninger og kulturskole 2.058,- 2.058,- 4.116,-
Utenbys foreninger 4.129,- 2.058,- 6.188,-
Preproduksjoner inkl. lyd og lys 6.674,- 6.674,-

Timepris personell: kr 548,-, 50% tillegg kl. 24-06: kr 820,-
Minimum 8 timer    

Retningslinjer for bruk av Støperiet

 • Arrangør må selv ha nødvendig kvalifisert personell til stede.
 • Ved bruk av Støperiets tekniske utstyr må det være minst en tekniker som er sertifisert av Støperiet til stede og som lønnes av Tønsberg kommune.
 • Minimum antall timer for en tekniker er 8 timer.
 • Minimum antall timer per person for 2 personer å rigge scene er 4 timer nedrigg og 4 timer opprigg.
 • Arrangør er selv ansvarlig for skjenking og nødvendig vakthold.
 • Andel omsetning er basert på billettinntekter fratrukket billettavgift, og må vurderes i hvert tilfelle.Ved avlysning eller avbestilling av kontraktsfestet arrangement faktureres avbestillingsgebyr etter følgende satser:
  Mindre enn 8 uker før: 25% av leiesum.
  Mindre enn 4 uker før: 50% av leiesum.
  Mindre enn 2 uker før: 100% av leiesum.
  Leietider som ikke blir benyttet og som ikke er avbestilt, faktureres det full leie for.
 • Leietakerne er selv ansvarlig for å sette frem og rydde vekk utstyr med mindre det er gjort avtale om noe annet.
 • Leietaker er ansvarlig for å avvikle arrangementet i hht. gjeldene lover og regler, samt gjennomføre nødvendige ROS analyser og innhente nødvendige tillatelser fra aktuelle myndigheter.
 • Arrangør er selv ansvarlig for å rydde og klargjøre lokalene for vask.
 • Dersom lokalene ikke er tilfredsstillende ryddet eller klargjort for vask, faktureres det minimum 2 timer for dette.
 • All skjenking, også i garderober og oppholdsrom, skal avsluttes senest kl. 02.00.

Klikk her for å lese teknisk utstyrsliste for Støperiet