Kulturmidler i tidligere Re kommune

Kulturmidler i tidligere Re kommune

Tilskuddsordningen skal være en støtte til det lokale lag- og foreningslivet. Formålet er å bistå deg og din forening i ditt kulturelle/idrettslige engasjement, og bidra til å skape trivelige og aktive bomiljøer.

Hvordan søker du?

For å søke om kulturmidler må du fylle ut og sende inn et elektronisk skjema. Søknadsfrist er 1. april.

Klikk her for å søke kulturmidler

Medlemstall, aktivitetsnivå, integreringsverdi, mulighet for selvfinansiering og skjønn avgjør hvor mye du får i støtte. Midlene utbetales som regel i løpet av juni.

Du kan klage på avgjørelsen. Fristen for å klage er tre uker fra du har mottatt svar på søknaden din.

Kontaktinformasjon

Siv Ellen Kristiansen
E-post: siv.ellen.kristiansen@tonsberg.kommune.no
Telefon: 958 31 090

Til toppen