Løpende arrangementsstøtte i tidligere Tønsberg kommune

Løpende arrangementsstøtte i tidligere Tønsberg kommune

Kort fortalt

  • Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte til egne arrangementer og prosjekter.
  • Arrangementene må finne sted i Tønsberg kommune eller ha en tydelig tilknytning til Tønsberg.
  • Støtte til idrettsarrangement gis som hovedregel kun til arrangementer av nasjonal karakter.

Hvordan søker du?

Søknader sendes inn elektronisk i forkant av arrangementet.

Søknadsskjema for løpende arrangementstilskudd

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av arrangementet eller prosjektet og et budsjett.

Hvem kan ikke få arrangementsstøtte?

  • Politiske partier , politiske ungdomsforeninger, hobbyforeninger for voksne, trossamfunn, og foreninger som får tilskudd over kirkebudsjettet
  • Foreninger som har som hovedformål å samle inn penger
  • Kommersielle organisasjoner, yrkesorganisasjoner, bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger og lignende

Søknad om støtte til idrettsarrangementer

For idretts- og friluftsliv er det kun arrangement av nasjonal karakter som prioriteres.

Kontaktinformasjon

Kristian Juel
E-post: kristian.juel@tonsberg.kommune.no
Telefon: 976 67 601

Til toppen