Særskilt støtte til aktiviter/tiltak

Særskilt støtte til aktiviter/tiltak

Alle lag og foreninger innenfor kultur-, idretts- og friluftsområdet samt velforeninger og andre ikke-kommersielle organisasjoner i Tønsberg kommune kan søke støtte gjennom midlertidig støtteordning til aktiviteter og tiltak.   

 

 

 

 

 

 

Hva kan det søkes støtte til?:

  • Nye aktiviteter for barn og unge. Aktivitetene skal være uten kostnad for det enkelte barn og familie.  Aktiviteten skal være åpen for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og politisk ståsted.
  • Innkjøp av materiell og utstyr til nye aktiviteter for målgruppen.
  • Midler til opparbeidelse av aktivitetsområde som for eksempel brøyting av baner og legging av is.

Øvre grense for søknadsbeløp:

Det settes en øvre grense for søknadsbeløp til kr. 30.000,-.

Søknadsfrist:

Tilskuddsordningen har ingen fast søknadsfrist. Søknadene behandles løpende i Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelses faste møter.

Førstkommende behandling:

Søknader som skal behandles i utvalgsmøte 15. februar 2022, må være innsendt innen 24. januar.

Klikk her for å sende elektronisk søknad

Til toppen