Tilrettelagte badeplasser

Tilrettelagte badeplasser

Kort fortalt

  • I Tønsberg kommune er det mange fine tilrettelagte badeplasser, både i sjø og i ferskvann.
  • I kartet under kan du trykke på badesymbolene for å få nærmere informasjon om de ulike tilrettelagte badeplassene.
  • Bading er også tillatt andre steder i utmark, altså i områder uten umiddelbar nærhet til bebodd hus eller hytte eller utenfor dyrket mark.

Til toppen