Jegerprøven

Jegerprøven

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøven.

Jegerprøvekurs

Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende elektronisk eksamen. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en elektronisk eksamen der det må svares riktig på 40 av totalt 50 spørsmål.

På Norges Jeger- og Fiskerforbund finner du oversikt over tilbydere av jegerprøvekurs

Avleggelse av jegerprøve

For innbyggere i Tønsberg kommune er det landbrukskontoret på kommunehuset i Revetal som avholder elektronisk eksamen. For oppmelding til eksamen, ta kontakt med Tønsberg kommune, tlf. 33 40 60 00, e-post postmottak@tonsberg.kommune.no.

Klikk her for mer informasjon om jegerprøven på Miljødirektoratets webside.

Til toppen