Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom

 • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
 • Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom og unge voksne (13-30) og de som jobber med ungdom. 

Hvorfor Erasmus+: Aktiv Ungdom?

 • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
 • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet
 • Dette kan du lese mer i Programguiden for Erasmus+.

Målgrupper

 • Ungdom og unge voksne 13-30 år
 • De som jobber med ungdom

Hva slags prosjekter kan få støtte?  

 • Gruppeutveksling
  Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom og unge voksne 13-30 år.
 • Europeisk volontørtjeneste
  Ungdom og unge voksne 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa.
 • Opplæring for ungdomsarbeidere
  Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.
 • Strategiske partnerskap
  Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis.
 • Ungdomsinitiativ
  Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter internasjonalt. For ungdom og unge voksne 13-30 år. Disse prosjektene er en del av prosjekttypen strategiske partnerskap.
 • Ungdomspolitiske møter
  Prosjekter hvor ungdom får uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere. For ungdom 13-30 år.

I 2019 hadde Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge ca 30 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.

Andre prosjekttyper

I tillegg kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. For sentraliserte prosjekter er det egne søknadsfrister.

Søknadsfrister for 2020

 • 5. februar for prosjekter som starter mellom 1. mai og 30. september.
 • 30. april for prosjekter som starter mellom 1. august og 31. desember.
 • 1. oktober for prosjekter som starter mellom 1. januar og 31. mai 2021.

Alle fristene går ut kl 12.00 på dagen.

Samarbeidsland

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Se listen over land du kan samarbeide med her.

Mer informasjon

Les mer om Erasmus+ på Aktiv Ungdoms egne nettsider.

Til toppen