Ung LOS

Ung LOS

Kort fortalt

LOS følger opp elever på ungdomstrinnet som sliter med høyt skolefravær og skolevegring.

LOS er et lavterskeltilbud.  Det er et tverrfaglig samarbeid med hovedmål om å bistå ungdom, slik at de fullfører ungdomsskolen, får en god start på videregående skole og fullfører denne. 

Losen er en støttespiller for ungdommen og samarbeider tett med skole, helsetjeneste og foresatte.

Hva gjør LOSen?

Losen kan være til hjelp for å

  • komme opp om morgenen
  • gjøre seg klar til skole
  • følge til skole
  • motivere til lekse lesing
  • følge opp i forhold til fritidsaktiviteter
  • gi foresatte støtte og veiledning i situasjonen

Hvordan komme i gang med LOS?

Foreldre, skole, og andre tjenester kan melde inn ungdommer til skolevegringsteamet eller Ung i Tønsberg. Foresatte og ungdom må samtykke til tiltaket. Det utarbeides en handlingsplan der varighet og utforming vurderes ut i fra ungdommens behov.
 

Skolevegringsteamet ved Eva Bøwig Nielsen
Telefon: 33 34 83 40
E-post: eva.bowig.nielsen@tonsberg.kommune.no
 

Ung i Tønsberg ved Marte Aksnes
Telefon: 473 09 293
E-post: marthe.christin.aksnes@tonsberg.kommune.no

Til toppen