Søknad om treningstid og arrangementer 2020-2021

Søknad om treningstid og arrangementer i kommunale anlegg 2020/2021

Alle lag og foreninger som har behov for treningstid eller booke arrangementer, må søke innen 15. mai. Dette gjelder Tønsberg kommune sine idrettsanlegg, samfunnshus, møterom, gymsaler, Tønsberg svømmehall,  Revetal svømmehall, skolebasseng, Tønsberg ishall og diverse uteområder som blant annet Tønsberg gressbane (gjelder ikke Støperiet).

Klikk for stort bilde 


Hvem kan søke?

Alle foreninger som har behov for treningstid og arrangementstid i kommunale innendørs og utendørsanlegg 2020/2021.

Hvordan søke?

  • Velg skjemaet som er aktuelt for deg i skjemalisten under. 
  • Det er ulike skjemaer for ulike type anlegg, samt et eget skjema for leie av anlegg for å avvikle arrangementer, konkurranser eller lignende
  • Fyll ut alle boksene og bruk «rullegardinliste» der det er satt opp. Trykk i hver rute for å få frem rullgardinsymbolet. «Lag/forening» må skrives som fritekst.
  • Send utfylt Excel-skjema som vedlegg til anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no.
  • Søknadsfrist 15. mai.

 

Tildeling tider
Tittel Publisert Type
Søknadsskjema for leie av Isanlegg 20-21

17.04.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av Isanlegg 20-21.xlsx
Søknadsskjema for leie av Fotballbane-Friidrett-Uteområde 20-21

17.04.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av Fotballbane-Friidrett-Uteområde 20-21.xlsx
Søknadsskjema for leie av Kafeteria-møterom-auditorium 20-21

20.04.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av Kafeteria-møterom-auditorium 20-21.xlsx
Søknadsskjema for leie av Idrettshaller 20-21

20.04.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av Idrettshaller 20-21.xlsx
Søknadsskjema for leie av Svømmebasseng 20-21

20.04.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av Svømmebasseng 20-21.xlsx
Søknadsskjema for leie av anlegg for arrangement 20-21

20.04.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av anlegg for arrangement 20-21.xlsx
Søknadsskjema for leie av Gymsaler 20-21

12.05.2020 Filtype: xlsx. Klikk for å laste ned Søknadsskjema for leie av Gymsaler 20-21.xlsx

 

Viktig å søke for å sikre treningstid

Foreninger som ikke søker om treningstid, kan ikke regne med å bli tildelt treningstid for kommende skoleår.

Booke fortløpende

Det er mulig å booke tid fortløpende gjennom sesongen, forutsatt at det er ledig. Dette kommer det mer informasjon om. 

Leie Støperiet

Se Støperiets egne nettsider.

Hvordan blir tidene fordelt?

Nye trening og arrangementstider blir fordelt etter gjeldende retningslinjer vedtatt i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse, 5. mai. 

Fordeling av treningstid og arrangementer vil bli publisert innen 15. juni.

Selve fordelingen vil bli lagt ut på kommunens nettsider. Dette vil bli presentert i kommunens nye utleiesystem – book up.

Skoleferien og andre offentlige fridager

Ingen er booket inn i anlegg i skolens ferie- og fridager. Det må gjøres separat. Alle innendørsanlegg er i utgangspunktet stengt fra og med fredag 19. Juni og til og med søndag 17. August, om ikke annet er avtalt. Dette gjelder også høstferie, juleferie, vinterferie og påske.

Obligatorisk brannopplæring

Ansvarlig trener/lagleder må ha gjennomført brannopplæring i den aktuelle idrettshallen for å kunne gjennomføre trening/arrangement.

Klager på tildelt tid

Klager sendes skriftlig til anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Utleiepriser

Utleieprisesr for idrett- og kulturanlegg i tønsberg kommune 2020/2021 (PDF, 909 kB)

Råd og veildening

Send e-post til anleggsbooking.kulturogidrett@tonsberg.kommune.no

Til toppen