Alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Kommunestyret skal vedta ny alkoholpolitisk handlingsplan for Tønsberg kommune. Planen legges nå ut på høring, og kan gi dine innspill til planen innen 10. mai kl. 12.00.

Et glass med boblende drikke og sitronskiver - Klikk for stort bilde

 

Alkoholpolitisk handlingsplan er et virkemiddel for å sikre at omsetning av alkohol skjer innenfor lovens rammer og for å redusere de samfunnsmessige og individuelle skadevirkningene alkoholbruk kan gi. Handlingsplanen gir rammer for behandlingen av saker etter alkoholloven og skal være med på å gi innbyggere, politikere og næringslivet en forutsigbarhet i forhold til administrasjonen sin håndtering av dette.

Fem delmål

Handlingsplanen består av fem delmål med tilhørende tiltak for å nå hvert enkelt mål. De fem delmålene er:

  1. En trygg og ansvarlig alkoholhåndtering
  2. En profesjonell og kompetent bransje
  3. Forutsigbare rammebetingelser
  4. Tønsberg skal ha et mangfoldig, attraktivt og tilgjengelig by- og uteliv
  5. Sikre forutsigbare alkoholfrie soner i det offentlige rom og der barn og unge oppholder seg

 

Sentrale endringer

  • Som hovedregel ikke bevilling i offrentlige parker
  • Vurdere antall utsalgssteder for Vinmonopolet
  • Krav om e-læringskurs i Ansvarlig vertskap for alle som serverer alkohol uten å ha skjenkeprøven
  • Krav om egenerklæring for universell utforming

 

I tillegg foreslås det å redusere antall tilbud om skjenkeprøver fra ukentlig til to ganger per måned.

Les forslaget til Alkoholpolitisk handlingsplan 2024 - 2026 her!  (PDF, 419 kB)

Si din mening om handlingsplanen

Fristen er 10. mai kl. 12.00.