Åpne møter om kommuneplanens arealdel

Fasadebilder fra Revetal bibliotek og Tønsberg bibliotek. - Klikk for stort bilde

Forslaget til kommuneplanens arealdel er ute på høring og offentlig ettersyn, og fristen for å sende høringsinnspill er 1. oktober. Nå inviterer kommunen til åpne møter om planen på bibliotekene i sentrum og på Revetal, og åpner i tillegg kontordørene for deg som har noe på hjertet. 

Kommunestyret vedtok i møte 14.06.2023 å sende forslag til kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-14.
Plandokumentene finner du her. 

Frist for å uttale seg til planforslaget er 1. oktober 2023.
Uttalelser sendes via skjema på nettsiden.

Uttalelser kan også sendes per post til
Tønsberg kommune, postboks 2410
3104 Tønsberg eller på epost til postmottak@tonsberg.kommune.no

Åpne møter

I forbindelsen med høringen arrangeres det åpne møter

  • Tirsdag 29. august kl. 18:00 på Revetal bibliotek
  • Torsdag 31. august kl. 18:00 på Tønsberg bibliotek

Det arrangeres også åpne kontordager der publikum kan møte planleggerne:

Mandag 4. september kl. 14-18 på Tønsberg bibliotek
Tirsdag 5. september kl. 14-18 på Revetal bibliotek

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Magnus Campbell

Tlf 970 13 217 
magnus.robert.campbell@tonsberg.kommune.no.