Biogassanlegg på Rygg - kunngjøring om vedtatt detaljregulering og orientering om klageadgang

Biogassanlegg på Rygg - kunngjøring om vedtatt detaljregulering og orientering om klageadgang

Kommunestyret i Tønsberg har i møte den 11. mars 2020 vedtatt detaljregulering av «Biogassanlegg på Rygg»,  planId 3803 20180176.

 

Kart og planinformasjon
 

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende biogassanlegg på Rygg. Produksjonssikkerhet, økt produksjonsbehov og tilrettelegging  for behandling av nye avfallsfraksjoner gjør at virksomheten må regulere nye arealer  for å tilrettelegge for anleggets fremtidige posisjon i det grønne skiftet.

Dagens virksomhet består av kun én produksjonslinje uten optimal størrelse.

Du kan klage på vedtaket

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen 17. april 2020.

Klagen sendes: 
postmottak@tonsberg.kommune.no

Alternativ kan det sendes brev til
Tønsberg kommune, Areal, bygg og Landbruk 
Post boks 2410
3104 Tønsberg.

Husk å merke klagen med plannavn og planID.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Videre behandling ved klage

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Ena Selimotic 
Telefon: 33 40 61 17
 E-post:  ena.selimotic@tonsberg.kommune.no

Til toppen