Detaljregulering av Del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate - Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 28.08.2020, UPB-sak nr. 147/20 vedtatt å legge ut forslag til detaljregulering av Del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate til offentlig ettersyn.

Planområdet - del av snorres gate - Klikk for stort bilde 

Plannavn og planID

Bisp. Eysteins gate,  planID 3803 20290181.

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et stort boligkompleks med inntil 68 boenheter som skal utgjøre et bykvartal med parkeringskjeller over to plan. Lekeplass foreslås på betongdekket på bakkeplan.

 

Planområdet

Planområdet, som utgjør 4700m2, tar med seg deler av kommunale gater Snorres gate, Jernbanegaten samt forslag til forlengelse av Bulls gate til Snorres gate. Det nye gateløpet foreslås som offentlig gate.

Nedkjøring til parkeringskjelleren foreslås i det nye gateløpet av Bulls gate rett nord for krysset med Bisp. Eysteins gate. Denne løsningen gjør at ny trafikk som de nye boligene generer, ikke berører gatetunene i østlig del av Bisp. Eysteins gate og heller ikke Jernbanegaten.

Boligkomplekset foreslås med to soner der sone B1 har den minste grunnflaten og strekker seg opp i 7 plan mens sone B2 strekker seg opp i 4 plan. Begge sonene har mindre bygg med fellesfunksjoner på de flate takene som utgjør en planhøyde i tillegg til de forannevnte.

Nabo i syd utenfor planområdet, Sameiet Bulls gate 2, har tinglyste parkeringsrettingsheter på to av eiendommene som foreslås bebygget (gbnr. 1002/233, 174). Servitutten utgjør rett til 36 parkeringsplasser for bil dersom det etableres parkeringskjeller med atkomst som ikke medfører trafikk i den privateide delen av Jernbanegaten gbnr. 1002/568. Planforslaget innlemmer derfor disse 36 plassene i kjelleren i tillegg til parkeringsplasser for boligene innenfor planområdet.

 

Du kan gi høringsuttalelse

Du kan komme med merknader til planforslaget innen 23. oktober 2020. Merknader kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eventuelt med brev til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg. Husk å merke uttalelse med plannavn og planID.

Frist: 23. oktober 2020
 

Dokumenter i saken

Se planområde og dokumenter i kartportalen  (Klikk på i -symbolet i boksen.)

 

Del av Snorres gate
Tittel Publisert Type
Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rådmannens innstilling.pdf
Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf
Reguleringsplanen

Reguleringsplanen

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplanen.pdf
Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser.pdf
Eierform-forslag

Eierform-forslag

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Eierform-forslag.pdf
Havnesproet - Snitt B-B

Havnesproet - Snitt B-B

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havnesproet - Snitt B-B.pdf
Havnesporet - Snitt A-A

Havnesporet - Snitt A-A

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havnesporet - Snitt A-A.pdf
Havnesporet - DD

Havnesporet - DD

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Havnesporet - DD.pdf

                                                                                                                   

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Edle Liebe på telefon 33 40 61 16 eller e-post edli@tonsberg.kommune.no

Spørsmål og opplysninger som kan ha betydning og interesse for planarbeidet, ta kontakt med Norconsult AS v/ Steinar Alstad, telefon 971 82 876, e-post Steinar.Alstad@norconsult.com.

Til toppen