Detaljregulering av del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate - Offentlig ettersyn og høring

Detaljregulering av del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate - Offentlig ettersyn og høring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalget for plan og bygg i møte 24.09.2021, UPB-sak nr.: 189/21 i ny 1. gangsbehandling  vedtatt å legge planforslag til detaljregulering av del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate ut til høring og offentlig ettersyn. Planområde - Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

3803 20190181 Del av Snorres gate og Bisp. Eysteins gate

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et stort boligkompleks med inntil 64 boenheter som skal utgjøre et nytt bykvartal med parkeringskjeller. Lekeplass foreslås på betongdekket på bakkeplan. Planområdet, som utgjør 4700 m2, tar med seg deler av kommunale gater Snorres gate, Jernbanegaten samt forslag til forlengelse av Bulls gate til Snorres gate. Det nye gateløpet foreslås som offentlig gate. Nedkjøring til parkeringskjelleren foreslås i det nye gateløpet av Bulls gate rett nord for krysset med Bisp. Eysteins gate.

Informasjon om planforslag til detaljreguleringen

Bestemmelser

Planbeskrivelse

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Du kan gi høringsuttalelse 

Uttalelse må sendes inn innen 22.11.2021 og merkes 3803 20190181 og sendes via kartportalen "Send uttalelse" knapp eller per epost til postmottak@tonsberg.kommune.no

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med avdeling ABL v/ Edle Liebe på telefon 905 87 999 eller 33 40 60 00 eller e-post edli@tonsberg.kommune.no

Videre behandling

Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangsbehandling i UPB og senere endelig vedtak i kommunestyret.

Til toppen