Detaljregulering av Ilebrekke lokalsenter - Kunngjøring av vedtak og klagerett

Detaljregulering av Ilebrekke lokalsenter - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Ilebrekke lokalsenter sak. 177/20.

Ilebrekke lokalsenter plankart  - Klikk for stort bilde  

PlanID og plannavn

3803 20180175 - Ilebrekke lokalsenter

 

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av et flerfunksjonelt lokalsenter med handel-, servicetilbud og boliger. Et sentralt torg skal ha samlende funksjon og etablere en møteplass for nærmiljøet i og utenfor planområdet. Planområdet ligger ved Åsgårdstrandsveien, cirka 4 km nordøst for Tønsberg sentrum og er på cirka 16 daa.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Plankart 

Bestemmelser

Eierform

Saksfremlegg sluttbehandling

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 22.01.2021. Klagen merkes 3803 20180175 og sendes via kartportalen «Send uttalelse» knapp eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på telefon 33 40 61 17 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen