Detaljregulering av Kristina kvarteret - høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering av Kristina kvarteret - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 11.12.2020, UPB-sak 252/20, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Kristina kvarteret, planID 3803 20200194, ut til offentlig ettersyn.

Klikk for stort bildeKristina kvarteret offentlig ettersyn  

 

Hensikt med planen
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvidet bruk i deler av Kristina kvarteret i Tønsberg sentrum, gjennom økning av antall etasjer i nordre del av kvarteret. Økningen i antall etasjer skal skje samtidig som bygget gjennomgår en teknisk og estetisk kvalitetsheving med fokus på klima- og miljømessige løsninger. Økning i antall etasjer vil gi økning i kontorlokaler, og planen legger ikke til rette for økt antall boenheter utover allerede etablerte seksjoner i kvartalet.

 

Om planområdet
Planområdet ligger nedenfor Slottsfjellet, øst for Fjerdingen og avgrenses av Tollbodgaten, Farmannsveien og Grev Wedels gate. Planområdet er ca. 4 daa. Kvartalet ligger sentralt med blant annet kort avstand til Tønsberg togstasjon. Dagens bebyggelsen er for det meste næring og kontor, bortsett fra den sørlige delen av kvartalet, som har 12 boligseksjoner i 3.-5. etasje. Området er støyutsatt og ligger innenfor rød støysone, jf. temakart (kommuneplan). Planområdet ligger innenfor byplanen der området er avsatt til sentrumsformål. Foreslått formål er i samsvar med Byplanen.

 

Informasjon om planforslag 
Saksfremlegg med vedtak
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart    

 

Høringsuttalelse på planforslaget
Du kan komme med merknader til planforslaget innen 05. februar 2021. Bruk Send uttalelse knappen eller send per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no  

Send uttalelse 

 

Har du spørsmål?
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47 35 75 78 eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling
Innkomne merknader vil bli referert og kommentert overfor politikerne når saken kommer til 2. gangs behandling i UPB og senere til endelig vedtak i kommunestyret. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside

Til toppen