Detaljregulering av Kristina kvarteret – Kunngjøring av vedtak og klagerett

Detaljregulering av Kristina kvarteret – Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Kristina kvarteret, sak KST-048/21.

Vedtatt plankart - Klikk for stort bilde  

PlanID og plannavn

3803 20200194 -  Kristina kvarteret 

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidet bruk i deler av Kristina kvartalet gjennom økning av antall etasjer i nordre del. Økningen i antall etasjer skal skje samtidig som bygget gjennomgår en teknisk og estetisk kvalitetsheving med fokus på klima- og miljømessige løsninger. Økning i antall etasjer vil gi flere kontorlokaler. Planen legger ikke til rette for økt antall boenheter utover allerede etablerte seksjoner i kvartalet.  

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planbeskrivelse (PDF)
Plankart (PDF)
Bestemmelser(PDF)
Juridiske illustrasjoner (PDF)
Juridiske illustrasjoner (PDF)
Juridiske illustrasjoner (PDF)

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 21.05.2021. Klagen merkes 3803 20200194 og sendes via kartportalen «Send uttalelse» knapp eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47357578 eller e-post stale.sorensen@tonsberg.kommune.no

 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen