Detaljregulering av Ødegården næringsområde - Kunngjøring av vedtak og klagerett

Detaljregulering av Ødegården næringsområde - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Ødegården næringsområde sak. 178/20.

Ødegården næringsområde plankart - Klikk for stort bilde 

PlanID og plannavn

3803 20160140 - Ødegården næringsområde

 

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for følgende:

-Industri/produksjon/næringsmiddelindustri.

-Lager/logistikk/transportsenter.

Planområdet ligger nordvest for avkjøringen til E18 ved Gulli. Arealbruken er avklart gjennom kommuneplanens arealdel men også i den regionale planen RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk). Kryssområdet og første del av adkomstveien inngår i planforslaget for Nauen (stoppested E18).

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Plankart
Eierform
Bestemmelser                                                                               
Saksfremlegg

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 22.01.2021. Klagen merkes 3803 20160140 og sendes via kartportalen «Send uttalelse» knapp eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på telefon 33 40 61 17 eller e-post ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen