Detaljregulering av Semsbyveien 71B m.fl, planID 20160142 - Kunngjøring av vedtak om endring

Detaljregulering av Semsbyveien 71B m.fl, planID 20160142 - Kunngjøring av vedtak om endring

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljreguleringsplan av Semsbyveien 71B m.fl., planID 20160142 sak. 149/20.

Klikk for stort bilde 

Hensikt med endringen

Endringen legger til rette for riving av eksisterende bygningsmasse innenfor BK, og bygging av nytt leilighetsbygg med 6 boenheter med vertikal og horisontal oppdeling. Rekkefølgekrav om støyskjerm mot Semsbyveien som var knyttet til tiltak innenfor BK, er nå tatt ut.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

 

20160142_Semsbyveien Endring av reguleringsplan
Tittel Publisert Type
Plankart

11.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Utomhusplan

11.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utomhusplan.pdf
Bestemmelser

11.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser.pdf
Planbeskrivelse

11.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 23.10.2020. Klagen merkes 20160142 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsrådets myndighet for øvrig og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser eller private avtaler og rettsforhold.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Til toppen