Detaljregulering av tinghus på Bjørn Farmann-tomten - kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Detaljregulering av tinghus på Bjørn Farmann-tomten - kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt reguleringsplan for tinghus på Bjørn Farmann-tomten (kommunestyresak 004/23).

Planområde - Klikk for stort bildePlanområde

PlanID og plannavn

3803 20220216 - tinghus på Bjørn Farmann-tomten

 

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av tinghus med tilhørende uteområde og anleggsområde, sette av areal til fremtidig utvidelse av gang- og sykkelvei langs Stenmalveien og sikre parken og trærne mot skader.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Vedtak (PDF, 801 kB)

Plankart (PDF, 342 kB)

Eierform-kart (PDF, 593 kB)

Bestemmelser (PDF, 236 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart og innsynsløsning.

 

Klage på vedtaket

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på dette vedtaket innen 05.04.2023.

Klage kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller i brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3140 Tønsberg. Husk å merke klagen med plannavn og planID.

Eventuell klage behandles først av utvalg for plan og bygg (UPB). Hvis UPB opprettholder vedtaket vil saken bli oversendt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Åge Hammervik på telefon 415 14 564 eller e-post age.hammervik@tonsberg.kommune.no.

Til toppen