Detaljregulering av Tønsberg stasjon - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Detaljregulering av Tønsberg stasjon - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Tønsberg stasjon,  sak. 044/22.

Vedtatt plankart  - Klikk for stort bilde   

PlanID og plannavn

3803 20200199 - Tønsberg stasjon 

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidet togkapasitet og oppgradering av Tønsberg jernbanestasjon med sporområde, plattformer og tilhørende infrastruktur. Tilhørende infrastruktur er areal for parkering, atkomst til og fra plattformer/stasjonen, grøntområder, beplantning, og tekniske installasjoner.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Illustrasjonsplan

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 27.05.2022. Klagen merkes med plannavn og planID og sendes  per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Eventuelt kan klagen sendes per brev til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg.

En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47357578 eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no.

Til toppen