Detaljregulering av Træleborgveien 15 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Træleborgveien 15, planID 3803 20210206, sak 171/23.

Plankart  - Klikk for stort bilde

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å øke utnyttelsen av tomta. Planforslaget legger til rette for kontor, lager og industri og er en videreføring av gjeldene reguleringsformål.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 09.12.2023. Klagen merkes planID 3803 20210206 og sendes  per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon 47 35 75 78 eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.