Detaljregulering av Vikingodden og endring av detaljregulering av Lindahlplan - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Detaljregulering av Vikingodden og endring av detaljregulering av Lindahlplan - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Vikingodden og endring av detaljregulering av Lindahlplan sak. 020/23.

PlanID og plannavn

3803 20210207 Vikingodden

3803 61227 Lindahlplan, vedtatt 14.06.2000

Hensikt med planen

Hensikten med planen som er vedtatt, er videreutvikling av byggesone for skip, servicebod og smie/verksted på Vikingodden. Det omfatter et nytt naust for vinterlagring av skip, nytt service- og håndverksbygg, båtslipper og utvidelse av brygger og bryggevandring samt oppgradering av parkområdet og sikring av kanalpromenade gjennom området. Det skal tilrettelegges for arrangementer som Tønsberg kommune kan gi tillatelse til. Forslaget omfatter at deler av gjeldende detaljreguleringsplan for Lindahlplan, PlanID 3803 61227 vedtatt 14.06.2000 oppheves og at det også tilrettelegges for aktiviteter relatert til Vikingodden på grøntarealene utenfor Oseberg kulturhus og hotell i Lindahlplan med et offentlig toalett/lager.

Informasjon om planene

Vikingodden vedtak
Tittel Publisert Type
Reguleringsbestemmelser Lindahlplan vedtak

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Lindahlplan vedtak.pdf
Plankart Lindahlplan vedtak

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Lindahlplan vedtak.pdf
Plankart Vikingodden vedtak

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart Vikingodden vedtak.pdf
Reguleringsbestemmelser Vikingodden vedtak

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Vikingodden vedtak.pdf
Saksfremlegg vedtak

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg vedtak.pdf
Planbeskrivelse vedtak

16.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse vedtak.pdf

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 04.04.2023. Klagen merkes Vikingodden planID 3803 20210207 og endring av Lindahlplan planID 3803 61227 og sendes via kartportalen «Send uttalelse» knapp (kobling) eller per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no

Ev. klage sendes til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg, innen dato. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Edle Liebe på telefon 911 06 479 eller e-post edle.liebe@tonsberg.kommune.no

Til toppen