Detaljregulering for Del av Studsrød gård, planID 3803 20160132 - Kunngjøring av vedtak om endring og orientering om klagerett

Detaljregulering for Del av Studsrød gård, planID 3803 20160132 - Kunngjøring av vedtak om endring og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering for Del av Studsrød gård, planID 20160132 sak. 255/20.

Utsnitt av plankart - Klikk for stort bilde 

Hensikt med endring av planen

Hensikten med endringen er å redusere frisiktsoner i krysset Adamsrødveien med Studsrødveien der hastigheter er redusert, samt å ta ut rekkefølgekrav om feltvis utbygging for boligområdene da felles infrastruktur i området er opparbeidet og de resterende ubebygde tomter da kan bygges ut enkeltvis.

 

Informasjon om saken

 

20160132 Detaljregulering for Del av Studsrød gård
Tittel Publisert Type
20160132_R 20201202 Endrede bestemmelser

Bestemmelser

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20160132_R 20201202 Endrede bestemmelser.pdf
20160132_G 20210105 revidert 05-01-2021

Plankart

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20160132_G 20210105 revidert 05-01-2021.pdf
20160132_A Trafikksikkerhetsvurdering

Trafikksikkerhetsvurdering

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20160132_A Trafikksikkerhetsvurdering.pdf
20160132_S 20201211 Endring

Vedtak

12.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20160132_S 20201211 Endring.pdf

Planområdet og dokumenter i kartportalen

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 2.2.2021. Klagen merkes plainid 20160132 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Til toppen