Detaljregulering for Utvidelse Taranrød pukkverk og deponi - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan av Utvidelse Taranrød pukkverk og deponi, planID 3803 20210205, sak 172/23.

Vedtatt plankart  - Klikk for stort bilde

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av utvinningsområde for eksisterende pukkverk og fremtidig massemottak for forurensa masser.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen dato 09.12.2023 Klagen merkes planID 3803 20210205 og sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ståle Sørensen på telefon eller e-post ssor@tonsberg.kommune.no .

Videre behandling

En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.