Dialogkonferanse om anskaffelse av ferge

Dialogkonferanse om anskaffelse av ferge

Tønsberg kommune inviterer leverandører til dialogkonferanse om anskaffelse av el-ferge forberedt for fremtidig autonom drift. Fergen skal trafikkere Husøysundet til erstatning for Ole III. 

Konferansen avholdes på Tønsberg rådhus 24. mars kl. 09.30. 

Dialogkonferansen er kunngjort på Doffin og TED. Interesserte leverandører kan melde seg på konferansen innen 17. mars 2020.

Se invitasjonen til dialogkonferansen her. (PDF, 2 MB) 

Til toppen