Endring av Detaljregulering av Sandeåsen boliger - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Detaljregulering av Sandeåsen boliger - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering av Sandeåsen boliger – planid 20150113 sak. 118/21.

Utsnitt av plankart 

PlanID og plannavn

Detaljregulering av Sandeåsen boliger

Planid 3803 20150113

Hensikten med endringen

Endret plan åpner for småhusbebyggelse i stedet for blokkbebyggelse innenfor felt BKS11. Endringen medfører justering av adkomstløsninger inn til feltet, og intern vei i feltet tas ut. Det forslås også korte av veg7 som går langs nordsiden av BKS11. Vegen er adkomst inn til felt BKS13, og er lagt mellom lekeplass Lek1 og grøntareal G1. Ved å korte av veien vil lekeplass og grøntareal knyttes sammen til en helhet, og størrelsen på G1 øker. Adkomst inn til BKS13 skal istedet gå over BKS10.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

 

20150113 Endring
Tittel Publisert Type
Reviderte bestemmelser

reviderte bestemmelser

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reviderte bestemmelser.pdf
Vedtak endring

Vedtak

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak endring.pdf
Søknad om endring av reguleringsplan

Søknad om endring

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om endring av reguleringsplan.pdf

Informasjon finner du på kommunens digitale kart 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 5.7.2015. Klagen merkes 53010 og per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Ev. klage sendes til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg, innen 5.7.2021. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen