Endring av Reguleringsplan for Basbergrønningen Nord – planid 3803 56008 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Basbergrønningen Nord – planid 3803 56008 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Basbergrønningen Nord, sak. 192/21.

 

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for Basbergrønningen Nord

3803 56008

Hensikten med endringen

Hensikten med endringen er å øke %BYA for felt B6 fra 23% til 25%.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

56008 Basbergrønningen N
Tittel Publisert Type
Endrede bestemmelser

Endrede bestemmelser

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Endrede bestemmelser.pdf
Vedtak

Vedtak

01.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak.pdf

Se saken i kommunens digitale kart

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 25.10.2021. Klagen merkes planid 56008 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen