Endring av Reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Del av Husvik ved Hermelinveien sak. 119/21.

Utsnitt av plankart 

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for Del av husvik ved Hermelinveien

Planid 3803 53010

Hensikten med endringen

Endringen omfatter å legge inn byggegrense mot sjøen, og å fastsette byggehøyder og BYA i forbindelse med nybygg på eiendommen. Det legges også inn hensynssoner for bevaring av vegetasjon for å hidre at nybygget blir ekponert mot sjøen.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

53010 endring
Tittel Publisert Type
Reviderte bestemmelser

Reviderte bestemmelser

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reviderte bestemmelser.pdf
Behandling av planinitiativ

Behandling av planinitiativ

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Behandling av planinitiativ.pdf
Søknad om endring av reguleringsplan

Søknad om endring av reguleringsplan

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om endring av reguleringsplan.pdf
Illustrasjonsplan landskap

Illustrasjonsplan landskap

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjonsplan landskap.pdf
Vedtak

Vedtak

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak.pdf
Illustrasjon fjernvirkning

Illustrasjon fjernvirkning

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Illustrasjon fjernvirkning.pdf
Vurdering vegetasjon og landskap

Vurdering vegetasjon og landskap

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vurdering vegetasjon og landskap.pdf
Planinitiativ

Planinitiativ

14.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ.pdf

 

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 5.7.2015. Klagen merkes 53010 og sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Ev. klage sendes til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg, innen 5.7.2021. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen