Endring av Reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune, Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) vedtatt endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 sak. 118/22.

 

PlanID og plannavn

Kirkeåsen, Vivestad

R30_0004

Hensikten med endringen

En ubebygd tomt i søndre del av planområdet endrer formål fra bolig til tjenesteyting slik at det kan bygges kommunalt vannverk. Veiløp og snuhammer mot tomten justeres også.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Plankart
Reviderte bestemmelser
Vedtak om endring av reguleringsplan

All tilgjengelig informasjon finner du på kommunens digitale kart   

 

Klage på vedtaket

Dersom du er berørt kan du klage på vedtaket innen 15.8.2022. Klagen merkes med planid og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen