Endring av reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød – plaid 3803 11001 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av reguleringsplan for Kongsåsen Brendsrød – plaid 3803 11001 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) i møte 19.2.2021 sak 029/21 og 030/21, vedtatt endring av detaljregulering for Kongsåsen Brendsrød - planid 11001.

Utsnitt av gjeldende plankart med eiendommene markert. 

PlanID og plannavn

Kongsåsen Brendsrød – plaid 3803 11001

 

Hensikt med endringen

Hensikten med endringen er å øke BYA for eiendommene gbnr. 163/40 og 163/33  fra 20% til 25%.

 

Det er de seneste årene flere eiendommer innenfor feltet som de seneste årene har får økt BYA til 25%. Gjeldende reguleringsplan skal vurderes endret eller opphevet i forbindelse med kommende kommuneplanrevisjon, og det vil da gjøres en vurdering av om %BYA skal økes for hele felt A.

 

Informasjon om saken

 

11001 Endring 19.2.2021
Tittel Publisert Type
Reviderte Betemmelser

25.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reviderte Betemmelser.pdf
Saksfremlegg gbnr 163-33

25.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg gbnr 163-33.pdf
Saksfremlegg gbnr 163-40

25.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksfremlegg gbnr 163-40.pdf
Plankart

25.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf

 

Se saken i kommunens digitale kart

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 22.3.2021. Klagen merkes 11001 og sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse

Til toppen