Endring av reguleringsplan for Linnestad Næringsområde Nord – planid 3803 R20/0023 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av reguleringsplan for Linnestad Næringsområde Nord – planid 3803 R20/0023 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) i møte 04.06.2021 sak 120/21, vedtatt endring av detaljregulering for Linnestad Næringsområde Nord - planid R20/0023.
Klikk for stort bildeNytt revidert plankart 

PlanID og plannavn

Linnestad Næringsområde Nord – planid 3803 R20/0023

Hensikt med endringen

Hensikten med endringen er å innlemme et nytt lukket overvannsbasseng i LNF-område og øke gesimshøyde til 16 meter for industribygg I, i samsvar med gitt dispensasjon. Formålsgrense mellom I1 og I2 justeres i samsvar med innmålt eiendomsgrense. Delfelt I3, I5 og I6 innlemmes til ett felt I1.
I tillegg justeres kjørevei Veg A og Veg B, Veg C utgår.

Informasjon om saken

Endring Linnestad Næringsområde N
Tittel Publisert Type
Saksframlegg

Saksframlegg

11.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R20_0023_S 20210604 endring plan.pdf
Reviderte bestemmelser

Reviderte bestemmelser

11.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned R20_0023_R 20210604.pdf
Plankart revidert

Plankart revidert

11.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart revidert.pdf


Se saken i kommunens digitale kart

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 02.07.2021. Klagen merkes R20/0023 og sendes per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Anders Nystuen på telefon 92 45 58 24 eller e-post anders.nystuen@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) klagen. Dersom UPB opprettholder vedtak av reguleringsplanen sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Til toppen