Endring av Reguleringsplan for Ringshaugveien 66 - planid 3803 55016 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Ringshaugveien 66 - planid 3803 55016 - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Ringshaugveien 66 - planid 3803 55016 sak. 178/21.

 

PlanID og plannavn

Reguleringsplan for Ringshaugveien 66  

planid 3803 55016

Hensikten med endringen

Saken gjelder gbnr. 139/235, Ringshauveien 64. Eiendommen utgjør felt B2 FS i gjeldende plan. Endringen innebærer å øke maks tillatt BYA fra 25% til 30% samt at det åpnes for flatt tak innenfor felt B2 FS.

Informasjon om detaljreguleringsplanen

 

55016
Tittel Publisert Type
Reviderte bestemmelser

Reviderte bestemmelser

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reviderte bestemmelser.pdf
Plankart

Plankart

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Vedtak

Vedtak

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak.pdf
Behandling av planinitiaitv

Behandling av planinitiaitv

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Behandling av planinitiaitv.pdf
Planbeskrivelse

Planbeskrivelse

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse.pdf

Se planen i kommunens digitale kart 

 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 4.10.2021. Klagen merkes planid 55016 og sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, Arealplan, Bygg og Landbruk, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

 

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen