Endring av Reguleringsplan for Rødsåsen - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Endring av Reguleringsplan for Rødsåsen - Kunngjøring av vedtak og orientering om klagerett

Tønsberg kommune har vedtatt endring av reguleringsplan for Rødsåsen sak. 228/22 (plan- og bygningsloven § 12-12).

Reguleringsplan for Rødsåsen, plankart.

Hensikten med endringen

Saken innebærer følgende endring i reguleringsplanen:

  • Endring av maks tillatt byggehøyde for garasje fra 3,6 m til 4,0 m innenfor feltene BF5-BF14.
  • Endring av bestemmelse om utforming av garasjetak slik at det åpnes for pulttak på garasjer.
  • Stryke uklar og overflødig tekst fra bestemmelse for lekeplasser.

 

Informasjon om detaljreguleringsplanen

Saksfremlegg med vedtak

Bestemmelser
Plankart

All tilgjengelig informasjon finner du i kommunens digitale kart 

Klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket innen 27.1.2022. Klagen sendes pr e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no eller pr post til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. En klage behandles av utvalg for plan og bygg (UPB). Dersom UPB opprettholder vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig avgjørelse.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til Svanhild Sortland på telefon 48 17 77 57 eller e-post

 svanhild.sortland@tonsberg.kommune.no

Til toppen