Forskrift om nedgravde oljetanker

Forskrift om nedgravde oljetanker

Kommunestyret i Tønsberg kommune har i sak 109/21 i møte 16.06.2021 vedtatt:

  • Forskrift om nedgravde oljetanker, Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark

Forskriften trer i kraft 01.07.2021. Den er kunngjort i Norsk Lovtidend, og kan leses på Lovdata.no og på våre nettsider.

Mer informasjon om oljetanker

Klikk her for mer informasjon om nedgravde oljetanker.

Til toppen