Forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 - 2024 - høring

Forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv 2021 - 2024 - høring

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse (UKIF) vedtok i sitt møte 23.03 at «Anleggsplan idrett og friluftsliv 2021-2024» skal ut på høring. Anleggsplanen er kommunens planleggingsverktøy for utviklingen av anlegg for idrett, friluftsliv og selvorganisert fysisk aktivitet.


Bakgrunn

Planen er et styringsdokument der kommunens behov for anlegg for idrett, friluftsliv og egenorganisert aktivitet blir avdekket. Anleggsplanen skal vurdere behovet for videre anleggsutvikling i kommunen og muliggjøre bygging og rehabilitering av idretts-og friluftsanlegg. Anleggene skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for selvorganisert aktivitet.
 

Forslag til anleggsplan for idrett og  friluftsliv 2021 - 2024 (PDF, 19 MB)
 

Send oss innspill

Alle tilbakemeldinger og kommentarer er velkommen, men vi ønsker særlig innspill til tiltakslista, anlegg som har mangler knyttet til universell utforming og mulig plassering av ny dagsturhytte. 

Send ditt innspill her

Frist: 01.05.21.
 

Dette skjer videre

Planen vedtas politisk og prioriterer oppgaver administrasjonen skal følge opp. 


Har du spørsmål?

Ta kontakt med med Katrine Skalleberg
katrine.skalleberg@tonsberg.kommune.no
Telefon: 957 71 107

Til toppen