Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høring

Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høring

Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeidet med samfunnsdelen i ny kommuneplan.Klikk for stort bilde 

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2024 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 legges nå ut til offentlig høring. Fristen for å komme med innspill er 12. juni. 

Forslag til kommunal planstrategi 2020-24

I 2019 startet arbeidet med å utarbeide planstrategi for nye Tønsberg kommune. Planstrategien gir en oversikt over muligheter og utfordringer den nye kommunen står ovenfor, og vurderer hvilke planer kommunen bør utarbeide den neste fireårsperioden. 

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-33

Tønsberg kommune har vedtatt at det skal utarbeides en ny kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Tønsberg kommune varsler nå oppstart av arbeid med samfunnsdelen i ny kommuneplan. Denne skal ta stilling til kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier for perioden 2021-33. Etter at samfunnsdelen er utarbeidet og vedtatt høsten 2021, vil arbeidet med kommuneplanens arealdel igangsettes.

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-33 beskriver hvordan Tønsberg kommune skal utarbeide ny samfunnsdel.Planprogram inneholder en beskrivelse av kommende kommuneplanprosess, og har følgende hovedtemaer: 

  • FNs bærekraftsmål i kommuneplanprosessen
  • 4 satsningsområder for kommuneplanperioden
  • Temaer og utredninger for arealstrategien
  • Organisering og medvirkning i kommuneplanprosessen

Veien videre

Med bakgrunn i innspillene som mottas i høringsperioden vil plandokumentene bearbeides, før de oversendes til kommunestyret som vil vedta plandokumentene høsten 2020. Etter dette vil arbeidet med selve samfunnsdelen starte opp i henhold til temaer og tidsfrister beskrevet i planprogrammet.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om planarbeidet kan du kontakt:

Emilie Lassen Bue på elbu@tonsberg.kommune.no eller 99296814.

Dokumentene i saken

Forslag til kommunal planstrategi 2020-24 (PDF, 14 MB)


Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 2021-33 (PDF, 2 MB)

Gi innspill

Vi ønsker innspill og merknader til forslaget til planprogram og kommunal planstrategi. 

Send dine innspill til Forslag til kommunal planstrategi 2020-24 her.


Send dine innspill til Forslag for planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-33 her. 

 

Frist for innspill er 12. juni 2020. 

 

 

Til toppen