Forslag til kommunedelplan med konsekvenseutredning for Hensettingsanlegg for tog. PlanID 3803 90020

Forslag til kommunedelplan med konsekvenseutredning for Hensettingsanlegg for tog. PlanID 3803 90020

Bane Nor legger forslag til kommunedelplan med konsekvenseutredning for nytt hensettingsanlegg/ togparkeringsanlegg i Tønsberg kommune ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan og bygningsloven § 11-14 første ledd.

Planforslaget med konsekvenseutredning ligger ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 21. januar til 4. mars 2020.

Her kan du se planforslaget


Høringen er kunngjort i Tønsbergs blad 21. januar 2020.

Hvordan sender du innspill?

Du kan sende uttalelse innen 4. mars til 
postmottak@banenor.no

Kopi sendes til Tønsberg kommune på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Du kan også sende brev til Bane NOR, postboks 2308 Hamar.

Uttalelsen merkes med saksnummer 201905284 og referanse «Hensetting i Tønsbergområde – Offentlig ettersyn av kommuneplan med konsekvenseutredning».

Frist

Frist for uttalelse er  4. mars 2020.

Spørsmål

Prosjektleder Markus Vetrhus
E-post: markus.vetrhus@banenor.no
Telefon: 993 52 725

Prosjektleder Julie Backe-Bogstad
E-post: julie.backe-bogstad@banenor.no
Telefon: 408 99 991

Til toppen