Gi innspill til frivillighetsplanen!

Frivilligheten er en uvurderlig ressurs i lokalsamfunnet vårt, og nå har kommunen laget en frivillighetsplan som skal styrke frivilligheten og samarbeidet med kommunen. Vi vil gjerne høre din mening om planen, og du kan gi innspill til planen innen 6. mars!  

Det betyr mye å være en del av et sosialt fellesskap, og det er en del av kommunens samfunnsansvar å bidra til utvikling av frivillig sektor. 
I Tønsberg har vi et stort mangfold av frivillige organisasjoner, lag og foreninger som spenner over et vidt spekter av virksomheter og aktiviteter. Dette inkluderer blant annet idrett, kultur og fritid, miljøforeninger, humanitære organisasjoner, ulike interesseorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn. 

Fire mål

I frivillighetsplanen er det definert fire overordnede mål for frivilligheten:  
1.    Frivilligheten er en samarbeidspartner og ressurs i Tønsberg kommune.
2.    Tønsberg kommune legger til rette for et mangfoldig og rikt frivillighetsliv.
3.    Tønsberg kommune har gode møteplasser for frivilligheten.
4.    Tønsberg kommune og frivilligheten har god kommunikasjon.

Les frivillighetsplanen her.  (PDF, 3 MB)

Vi vil høre din mening! 

Frivillighetsplanen legges nå på høring, og både organisasjoner, lag, foreninger, enkeltpersoner og andre interessenter inviteres til å gi sine innspill til planen. 

Frist for innspill er 6. mars 2023. 

Send dine innspill på e-post til elisabeth.skjeveland.paulsen@tonsberg.kommune.no, eller fyll ut skjemaet under.