Høring - Forskrift om bruk av sjøområder i henhold til nye havne- og farvannslov

Høring - Forskrift om bruk av sjøområder i henhold til nye havne- og farvannslov

Høringsfrist 13. mars 2020.

Fra 1. januar 2020 gjelder ny havne- og farvannslov for Tønsberg kommune. Dette medfører at den lokale forskriften om bruk av og orden i havner og sjøområder i Tønsberg må endres i tråd med den nye loven.

Denne forskriftene var også på høring høsten 2019 som følge av etableringen av nye Tønsberg kommune. På grunn av lovendringen må forskriftene endres på noen punkter og legges derfor ut til ny høring.

Høringsdokumenter

Forskrift om bruk av sjøområder
Tittel Publisert Type
Høringsnotat - Forskrift om bruk av sjøområder i Tønsberg kommune

Høringsnotat - Forskrift om bruk av sjøområder i Tønsberg kommune

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsnotat - Forskrift om bruk av sjøområder i Tønsberg kommune.pdf
Høring - Forskrift om bruk av sjøområder i Tønsberg kommune iht ny havnelov

Høring - Forskrift om bruk av sjøområder i Tønsberg kommune iht ny havnelov

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring - Forskrift om bruk av sjøområder i Tønsberg kommune iht ny havnelov.pdf

Spørsmål

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Steinar Lien, telefon 33 40 61 32.

Innspill

Uttalelser sendes postmottak@tonsberg.kommune.no

Frist

Høringsfrist 13. mars 2020.

Til toppen