Høring - Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i henhold til nye havne- og farvannslov

Høring - Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy i henhold til nye havne- og farvannslov

Høringsfrist 13. mars 2020.

Fra 1. januar 2020 gjelder ny havne- og farvannslov. Dette medfører at den lokale forskriften om fartsgrenser i sjøen for Tønsberg kommune må endres i tråd med den nye loven.

Denne forskriftene var også på høring høsten 2019 som følge av etableringen av nye Tønsberg kommune. På grunn av lovendringen må forskriftene endres på noen punkter og legges derfor ut til ny høring.

Høringsdokumenter

Forskrift om fartsbegrensning for fritidsfartøy
Tittel Publisert Type
Høringsnotat

Høringsnotat. Forskrift om fartsbegrensning Tønsberg kommune

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsnotat. Forskrift om fartsbegrensning Tønsberg kommune.pdf
Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg kommune, iht ny Havnelov -HØRING

Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg kommune, iht ny Havnelov

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Tønsberg kommune, iht ny Havnelov -HØRING.pdf
Fartsgrenser i sjøen Tønsberg

Fartsgrenser i sjøen Tønsberg kommune

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fartsgrenser i sjøen Tønsberg.pdf

Spørsmål

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Steinar Lien, telefon 33 40 61 32.

Send innspill

Uttalelser sendes postmottak@tonsberg.kommune.no

Frist

Høringsfrist 13. mars 2020

Til toppen