Høring - Forskrift om farvannsavgift i sjøområder i henhold til nye havne- og farvannslov

Høring - Forskrift om farvannsavgift i sjøområder i henhold til nye havne- og farvannslov

Høringsfrist 13. mars 2020

Fra 1. januar 2020 gjelder ny havne- og farvannslov i Tønsberg kommune. Dette medfører at den lokale forskriften om avgift for anløp i Tønsberg må endres i tråd med den nye loven.

Denne forskriftene var også på høring høsten 2019 som følge av etableringen av nye Tønsberg kommune. På grunn av lovendringen må forskriftene endres på noen punkter og legges derfor ut til ny høring.

Høringsdokumenter

Forskrift om farvannsavgift
Tittel Publisert Type
Høring - Forskrift om farvannsavgiftTønsbeg kommune iht ny havnelov

Høring - Forskrift om farvannsavgiftTønsbeg kommune iht ny havnelov

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring - Forskrift om farvannsavgiftTønsbeg kommune iht ny havnelov.pdf
Høringsnotat - Forskrift om farvannsavgift Tønsberg kommune

Høringsnotat - Forskrift om farvannsavgift Tønsberg kommune

2/13/2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsnotat - Forskrift om farvannsavgift Tønsberg kommune.pdf

Spørsmål

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Steinar Lien, telefon 33 40 61 32.

Send innspill

Uttalelser sendes postmottak@tonsberg.kommune.no

Frist

13. mars 2020

Til toppen